5 zákonov pre záchranu ľudstva

V úvode autor analyzuje ľudské spoločenstvá, poznatky o nich a správanie sa človeka, ktoré vyplýva zo základných princípov a zákonov prírody v súlade s ktorými sa milióny rokov vyvíjal. Na základe týchto poznatkov sa snaží...

€ 7.99

Podobné produkty